Zoologia [...] LM-205
Zoologia [...] LM-205
Zoologia [...] LM-205
Zoologia [...] LM-205
Zoologia [...] LM-205
Zoologia [...] LM-205
Zoologia [...] LM-205
Zoologia [...] LM-205

Zoologia [...] LM-205

Author: Kumelski Norbert Alfons , 1802 - 1853

Stanisław Batys Gorski (1802–1864)

Title: Zoologia albo historya naturalna żwierząt, w głownych zasadach, podług systemati Lineusza trybem Blumenbacha z wielą dodatków i odmian, zastosowanych do dzisiejszego stanu tej nauki. 

Published: Wilno: Nakładem i drukiem Teofila Glücksberga księgarza i typografa cesarskiej, Med. Chir. Akad. i białoruskiego naukowego okręgu, 1836.

Format: 606 p. 

Binding: contemporary binding.

The history of zoology.