Wybór nabożeństwa [...]  LM-72
Wybór nabożeństwa [...]  LM-72
Wybór nabożeństwa [...]  LM-72
Wybór nabożeństwa [...]  LM-72
Wybór nabożeństwa [...]  LM-72
Wybór nabożeństwa [...]  LM-72
Wybór nabożeństwa [...]  LM-72

Wybór nabożeństwa [...] LM-72

Author: Skorulski Józef

Title: Wybór nabożeństwa ku pomnożeniu czci, y adoracyi Nayświętszego Sakramentu y Miłosierdzia Bożego tak że Cudami y osobliwszemi łaskami od pułtorasta zgurą lat słynącey Figury Ukrzyżowanego Zbawiciela w kaplicy Bożo-Cielskiey przy Kościele Święto Jańskim Wileńskim Societatis Jesu. Dla wygody Braci i Sióstr, w tey że kaplicy do śpiewania y odpowiadania…

Title in English: A Collection of Prayers to Spread the Glory of Adoration of the Blessed Sacrament and the Mercy of God, Both for the Figure of the Crucified Saviour in the Chapel of the Body of God by the Church of Saint Johns of the Society of Jesus That Has Been Famous for a Hundred and Fifty Years and More for its Miracles and Special Grace and for the Convenience of Brothers and Sisters to Sing and Pray in the Chapel… 

Published: Wilno 1748. W Drukarni J.K.M. Akademickiey Soc[ietatis] Jesu.

Binding: contemporary binding.

Format: 4°, k. [4], s. 103, [1], herb, inicjały, flnaliki (drzeworyty), brzegi kart barwione.

Reference: Antykwariaty Warszawskie. XXXIII Aukcja książek i grafiki. (KATALOG) –Warszawa: LAMUS, 26 listopada 2011, Kat. No 106, P. 52.

A Collection of Prayers for the Glory of the Blessed Sacrament and the Mercy of God is a prayer book for mass in the Corpus Christi Chapel of the Church of St Johns in Vilnius. The collection of prayers is dedicated to Petronėlė Scholastika Volodkovičiūtė (1708–1779), wife of the Castellan of Mstsislaw and Elder of Josvainiai Józef Szczyt (†1745). There is a united coat of arms of the Szczyt and Volodkovičiai families at the beginning of the book. 

Reference: "The Collection of Lawyer Jaunius Gumbis: the Past Preserved in Books". Museum and Collector - 7. Vilnius: National Museum of Lithuania, 2018, p. 158.

Published: "The Collection of Lawyer Jaunius Gumbis: the Past Preserved in Books". Museum and Collector - 7. Vilnius: National Museum of Lithuania, 2018, p. 158-159.